ក្នុងម្លប់អាល់គួរអាន

នៅក្នុងម្លប់អាល់គួរអាន គឺរស់។ នៅក្នុងម្លប់អាល់គួរអាន គឺផាសុកភាព។ ជាផាសុកភាព ដែលមិនអាចស្គាល់ដឹងបាន លុះត្រាតែអ្នកដែលបាន ភ្លក់រសជាតិ ផាសុកភាពមួយដែនឹង លើកតម្កើង ប្រសិទ្ធី និងធ្វើឲ្យចម្រុងចម្រើនអាយុជីវិត។

ចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទទាំងស្រុង

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: