ហ៊ូកុម ហ្វីកោះ

គុណតម្លៃរបស់ថ្ងៃអាហ្ស៊ូរ៉ា
គុណតម្លៃរបស់ថ្ងៃអាហ្ស៊ូរ៉ា
វាគឺជាថ្ងៃទី១០ នៃខែមូហារ៉ម ដែលជាខែស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី១ នៃខែទាំង១២ របស់ឥស្លាម រឺមូហាំម៉ាត់សករាជ។
តើការប្រតិបត្តិបុណ្យហាជ្ជ ត្រូវបានអល់ឡោះ ដាក់បទបញ្ជានៅឆ្នាំណា?
តើការប្រតិបត្តិបុណ្យហាជ្ជ ត្រូវបានអល់ឡោះ ដាក់បទបញ្ជានៅឆ្នាំណា?
គ្រប់គ្នាសុទ្ឋតែដឹង និងឯកភាពគ្នាថា ណាពីខ្លួនឯង ជាមួយបណ្តា សាហាប៉ាត់របស់លោក សម័យនោះ ទើបតែចាប់ផ្តើម ធ្វើបុណ្យហាជ្ជ នៅក្នុងឆ្នាំទី១០ នៃមូហាំម៉ាត់សករាជ។ ដោយមុននេះ អ្នកមុស្លិមទាំងអស់ មិនបានទៅធ្វើ ហាជ្ជនៅឡើយ។ ហេតុនេះវាក៏ ជាភស្តុតាងដែលអាច យកមកធ្វើជា អំណះអំណាងថា បុណ្យហាជ្ជ ត្រូវបានដាក់បទបញ្ជា អនុវត្តនៅឆ្នាំទី១០ នៃមូហាំម៉ាត់សករាជ។
តើអ្វីទៅជាហ៊ូកុម នៃការធ្វើអ៊ីបាដាត់កួរប៉ាន?
តើអ្វីទៅជាហ៊ូកុម នៃការធ្វើអ៊ីបាដាត់កួរប៉ាន?
ប្រភេទសត្វដែលតម្រូវអោយយកមកធ្វើកួរប៉ាន និងអាយុរបស់វាគឺ៖ សត្វចៀម ដែលមានអាយុ៦ខែឡើង ហើយមានមាឌធំ ស្រដៀងនឹងពពែអាយុ១ឆ្នាំ ដែលមានទ្រង់ទ្រាយស្អាតបាត អាចធ្វើបានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។ សត្វពពែ ដែលមានអាយុ ១ឆ្នាំឡើងទៅ មានទ្រង់ទ្រាយស្អាតបាត អាចធ្វើបានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។
តើអ្វីទៅជាសឡាត៍សុណ្ណះរ៉វ៉ាតិប មានប៉ុន្មានរ៉កាអាត់ ហើយប្រតិបត្តិ នៅពេលណាខ្លះ?
តើអ្វីទៅជាសឡាត៍សុណ្ណះរ៉វ៉ាតិប មានប៉ុន្មានរ៉កាអាត់ ហើយប្រតិបត្តិ នៅពេលណាខ្លះ?
តើអ្វីទៅជាសឡាត៍សុណ្ណះរ៉វ៉ាតិប មានប៉ុន្មានរ៉កាអាត់ ហើយប្រតិបត្តិនៅពេលណាខ្លះ?​ វាជាសឡាត៍ដែលធ្វើឡើងដើម្បីបង្រ្គប់កង្វះខាត រឺមិនពេញលក្ខណៈ នៃសឡាត៍ហ្វើរទូរបស់យើង។
ហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរអាល់គុរអាន មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយសូត្រ ជាសូរស័ព្ទនៃអន្តរភាសាបាន?
ហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរអាល់គុរអាន មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយសូត្រ ជាសូរស័ព្ទនៃអន្តរភាសាបាន?
ហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរអាល់គុរអាន មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយសូត្រជាសូរស័ព្ទនៃអន្តរភាសាបាន? ១- ដោយសារអាយ៉ាត់របស់គម្ពីរគុរអាន ជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ បើកាលណាយើងយកទៅសូត្រ ចេញជាភាសាផ្សេងៗ គឺវានឹងមានការបន្ថែមបន្ថយ ហើយនៅក្នុងច្បាប់ឥស្លាម មិនអនុញ្ញាតអោយបន្ថែម រឺបន្ថយនូវបន្ទូល របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ សូម្បីតែមួយតួអក្សរណាឡើយ។
No Image
របៀបរបបនៃការងូតទឹកជូនូប តាមសុណ្ណះណាពី
អល់ឡោះ លោកគ្មានបំណង ដើម្បីធ្វើអោយពួកអ្នកមានការលំបាកទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកមានបំណង ដើម្បីជម្រះសម្អាតពួកអ្នក និងដើម្បីលោកនឹងបំពេញ នូវការអនុគ្រោះរបស់លោក ទៅលើពួកអ្នក ដើម្បីអោយពួកអ្នកដឹងគុណ។
សឡាត៍ចាណាហ្សះ (សាកសព)
សឡាត៍ចាណាហ្សះ (សាកសព)
សឡាត៍ចាណាហ្សះ ជាសឡាត៍ដែលត្រូវបានគេបង្គាប់អោយប្រតិបត្តិ សំរាប់បុរស និងត្រូវបានអនុញ្ញាតសំរាប់ស្រ្តី ហើយវាជាហ្វើរទូកីហ្វាយ៉ះ ​កាលណាមានម្នាក់នៅក្នុង​តំបន់ណាមួយបានប្រព្រឹត្ត គឺអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងតំបន់នោះ មិនត្រូវបានដាក់បន្ទុកចាំបាច់អោយ ប្រតិបត្តិឡើយ។
អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: