Share

ស៊ូរ៉ោះ យូនូស

អាលៀហ្វ ឡាម រ៉ ។ នោះហើយអាយ៉ាត់ៗរបស់គម្ពីរដ៏គតិបណ្ឌិត
តើមនុស្ស ទាំងឡាយមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬ ដែលយើងបានវ៉ាហ៊ីទៅកាន់បុរសម្នាក់នៃពួកគេ គឺ ចូរអ្នកដាស់តឿនមនុស្ស ហើយចូរអ្នកផ្តល់ការរីករាយទៅពួកដែលបានជឿ ការពិត សំរាប់ពួកគេ គឺឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅឯម្ចាស់របស់ពួកគេ។ ពួកដែលគ្មានជំនឿបាន និយាយថា នេះគឺពិតជាគ្រូមន្តអាគមន៍មួយដ៏ជាក់ច្បាស់
ម្ចាស់របស់ពួកអ្នក គឺពិត ជាអល់ឡោះ ដែលលោកបានបង្កើតមេឃ និងដីក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយថ្ងៃ ក្រោយ មក លោកបានអ៊ីសតាវ៉ាលើអារ៉ស្ស លោកគ្រប់គ្រងការងារទាំងអស់ គ្មានអ្នកធ្វើ អន្តរាគមន៍ណាម្នាក់ឡើយ បើសិនគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីលោកជាមុនទេ។ ទាំងនេះគឺ អល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នក ដូចនេះ ចូរពួកអ្នកប្រណិប័តន៍លោក តើពួកអ្នកមិន ទាន់ជញ្ជឹងគិតទេឬ?
ទីកន្លែងវិលត្រលប់របស់ពួកអ្នក គឺឆ្ពោះទៅលោកទាំងអស់ គ្នា គឺជាការសន្យារបស់អល់ឡោះដ៏សច្ចៈបំផុត។ លោកនឹងផ្តើមឱ្យកំណើត ក្រោយ មក លោកនឹងប្រោសឡើងវិញ ដើម្បីលោកនឹងជូនរង្វាន់ដោយយុត្តិធម៌ដល់ពួក ដែលបានជឿ និងបានប្រព្រឹត្តអំពើកុសលទាំងឡាយ។ រីឯពួកដែលមិនបានជឿវិញ សំរាប់ពួកគេ គ្រឿងផឹកពីទឹកដែលពុះ និងទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លោចផ្សាបំផុត បណ្តាលមក ពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានអជំនឿ
លោកដែលបានបង្កើតសុរិយាជាពន្លឺ និងច័ន្ទ្រា ជារស្មី ហើយលោកបានកំណត់ច័ន្ទ្រាជាច្រើនរំកិល ដើម្បីពួកអ្នកដឹងរបាប់ឆ្នាំឱ្យ និង គណិត។ អល់ឡោះបានបង្កើតទាំងនោះ គ្មានអ្វីក្រៅពីដោយសច្ចៈបំផុតនោះឡើយ លោកបកស្រាយលំអិត នូវសក្ខីភាពទាំងឡាយ សំរាប់ក្រុមមនុស្សដែលយល់ដឹង
ក្នុងការងារផ្លាស់ប្តូរវេលាគ្នាយប់និងថ្ងៃ ហើយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតមក នៅឯមេឃនិងដី ពិតជាភស្តុតាងនានាសំរាប់ក្រុមមនុស្សដែលបានកោតខ្លាច
ប្រាកដណាស់ ពួកដែលមិនសង្ឃឹមចំពោះការជួបនឹងយើង ពួកគេពេញចិត្តនឹងជីវិត លោកិយ ហើយពួកគេបានសុខសាន្តនឹងលោកិយ និងពួកដែលសោះអង្គើយពី អាយ៉ាត់ៗរបស់យើង
ពួកទាំងនោះ ទីជ្រកកោនរបស់ពួកគេគឺនរក ដោយសារតែ អ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្ត
រីឯពួកដែលមានជំនឿ និងបានសាងអំពើកុសល ទាំងឡាយវិញ ពិតជាម្ចាស់ពួកគេនឹងមគ្គុទ្ទេសពួកគេ ដោយសារតែជំនឿរបស់ពួក គេ។ ទន្លេជាច្រើនបានហូរកាត់ពីក្រោមពួកគេ ក្នុងស្ថានសួគ៌ទាំងឡាយដ៏សែនរីករាយ ក្រៃលែង
អធិដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានសួគ៌នេះ គឺមហាគត្តិគុណលោក ឱ អល់ឡោះ! ហើយវន្ទនាការរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានសួគ៌នោះ គឺមហាបរមសុខ និង អវសាននៃអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេ គឺការសរសើរស្ញប់ស្ញែងសំរាប់អល់ឡោះ ម្ចាស់ភព ទាំងអស់
Load More

ជ្រើសរើសស៊ូរ៉ោះ

ដៃគូរបស់យើង: