ជីដូនរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ា អំពាវនាវឲ្យលោកកាន់សាសនាឥស្លាម

ចុះផ្សាយ: Apr 30, 2015

ម៉ាក្កះ៖ លោកយាយ សារ៉ា អូមើរ ត្រូវជាជីដូនបង្កើត របស់លោកប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា បានអំពាវនាវឲ្យ ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះ កាន់សាសនាអ៊ីស្លាម។ លោកយាយ បានធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងដូច្នេះ ក្នុងបទសម្ពាសន៍ជាមួយកាសែតអារ៉ាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយឈ្មោះ Al-Watan។ លោកយាយ ក៏បានមានប្រសាសន៍ថា គាត់បានអធិដ្ឋានដល់ព្រះអល់ឡោះ សូមឲ្យចៅប្រុសរបស់គាត់ គឺលោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ត្រឡប់ទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម។

លោកយាយក៏បានបន្តថា គាត់បានអធិដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះដែរ ខណៈពេលដែលគាត់ធ្វើអុំរ៉ស់ (Umrah) ក៏ដូចជាពេលដែលគាត់បានបំពេញកតព្វកិច្ចហាជ្ជីក្នុងទីក្រុងម៉ាក្កះ កាលពីឆ្នាំ២០១០។

លោកយាយ សារ៉ា អូមើរ ដែលពេលនេះមានអាយុ ៩០ឆ្នាំ បានមកដល់ទីក្រុងម៉ាក្កះ ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត តាំងពីសប្តាហ៍មុន ជាមួយកូនប្រុសគាត់ គឺលោក សាអ៊ីត អូបាម៉ា ត្រូវជាពូរបស់លោកប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា និងចៅប្រុសរបស់គាត់ លោក មូសា អូបាម៉ា ដើម្បីធ្វើអុំរ៉ស់។

 

ដោយ រ៉ូយ៉ា

 

 

ជីដូនរបស់លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា នៅទីក្រុងម៉ាក្កះ ដើម្បីធ្វើអុំរ៉ស់
លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា និងជីដូនរបស់គាត់ សារ៉ា អូមើរ កាលពីឆ្នាំ១៩៨៧ ក្នុងប្រទេស កេនយ៉ា
ព័ត៌មានតាមផ្នែក
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ចុះផ្សាយ: Jul 14, 2017
ចុះផ្សាយ: May 10, 2017
ចុះផ្សាយ: Apr 12, 2017
ចុះផ្សាយ: Apr 03, 2017
ចុះផ្សាយ: Mar 23, 2017
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: