របៀបរបប នៃការប្រតិបត្តិបុណ្យហាជ្ជ ដែលអ្នកមុស្លិមគ្រប់រូប ត្រូវស្វែងយល់

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងខែហ្សុលហីជ្ចះ សាសនិកឥស្លាម មកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោក អ្នកដែលមានលទ្ឋភាព បានអញ្ជើញទៅប្រតិបត្តិ បុណ្យហាជ្ជនៅទីក្រុងមាក្កះ ដែលជាទឹកដីដ៏ស្អាតស្អំ និងអច្ឆរិយៈ របស់ឥស្លាម។ ក្នុងចំណោមអ្នក ដែលធ្វើបុណ្យហាជ្ជនោះ មានអ្នកខ្លះជាអ្នកដែលធ្វើហាជ្ជ مفردا (មានន័យថា អ្នកដែល ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន អៀសរ៉មដើម្បី ធ្វើតែបុណ្យហាជ្ជមួយមុខ) ខ្លះទៀត ជាអ្នកដែលធ្វើហាជ្ជ قارن (ដោយគេនៀត ហើយស្លៀកអៀសរ៉ម ប៉ងធ្វើហាជ្ជ និងអ៊ុមរ៉ោះ ជាមួយគ្នាតែម្តង) ហើយ ភាគច្រើន គឺជាអ្នកដែលធ្វើហាជ្ជ تمتع (ដែលស្លៀកអៀសរ៉ម ប្រតិបត្តិបុណ្យអ៊ុមរ៉ោះ ជាមុនក្នុងអំលុងខែហាជ្ជ គិតពីខែ شوال ذوالقعدة  10من ذي الحجةរួចមករងចាំរហូតដល់ថ្ងៃ التروية រឺថ្ងៃដែលចាប់ផ្តើម ធ្វើបុណ្យហាជ្ជ ដែលរាប់ពីថ្ងៃទី៨ នៃខែ ذواالحجة ដោយត្រូវនៀត និងស្លៀកពាក់អៀសរ៉ម សារជាថ្មី។

អត្ថបទនេះស្ថិតក្នុងទម្រង់ឯកសារ PDF (.pdf)។ សូមចុចលើប៊ូតុង Download Now ខាងក្រោមដើម្បីទាញយក អត្ថបទទាំងស្រុង!

ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: