រឿងខ្លីៗ

បុរសម្នាក់យល់ថា ស្រាគួរតែហាឡាល់
បុរសម្នាក់យល់ថា ស្រាគួរតែហាឡាល់
មានរបុសម្នាក់ឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជាស្រាត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាម? ថ្ងៃមួយគាត់ បានទៅរក អ្នកអាលិម(អ្នកមានចំនេះដឹងជ្រៅជ្រះ) ឥស្លាម ដ៏ល្បីម្នាក់ ដើម្បីបកស្រាយអំពីចម្ងល់របស់គាត់។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាកិច្ចសន្ទនារវាង អ្នកទាំងពីរ។
ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ ចូលសាសនាឥស្លាម
ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ ចូលសាសនាឥស្លាម
ព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្តែងមួយ បានកើតឡើងនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក គឺមាននិស្សិតមុស្លិមជនជាតិអារ៉ាប់បានចាប់ចិត្តស្រលាញ់ និស្សិតនារីម្នាក់ជនជាតិ អាមេរិក ដែលមិនមែនជាមុស្លិម។
អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: