បណ្ណាល័យរ៉ាម៉ាឌន

ការសូត្រអាល់គួរអានក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននិងខែផ្សេង
ការសូត្រអាល់គួរអានក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននិងខែផ្សេង
ជាការពិតណាស់ មុស្លិមដែលរំពឹងចង់បានសេចក្ដីអាណិតអាសូរពីអល់ឡោះ និងខ្លាចទណ្ឌកម្មលោក ត្រូវឧស្សាហ៍សូត្រអាល់គួរអានុលការីម ទាំងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននិងក្រៅពីរ៉ាម៉ាឌន
គោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបួសក្នុងសាសនាឥស្លាម
គោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបួសក្នុងសាសនាឥស្លាម
ជាការពិតណាស់ ឥស្លាមមិនបានដាក់បទបញ្ជាណាមួយឲ្យអនុវត្ត ឬឲ្យជៀសវាង ដោយគ្មានគោលបំណងឬគ្មានអត្ថប្រយោជន៍នោះឡើយ។ ករណីនេះ បានដឹងដោយអ្នកដែលដឹង និង មិនបានដឹងដោយអ្នកដែលមិនដឹង។
រ៉ាម៉ាឌន និង ការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍
រ៉ាម៉ាឌន និង ការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍
ហ្វ័រឌូឬកាតព្វកិច្ចណាក៏ដោយ នៅក្នុងសាសនាឥស្លាម សុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាព និង ការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ ទាំងអស់ ។
រាត្រីឡៃឡាតុលកាទ័រ៌
រាត្រីឡៃឡាតុលកាទ័រ៌
ជាការពិតណាស់ អាល់គួរអាននិងអាស្សុណ្ណះបានលើកតម្កើងពីឧត្ដមភាព ដ៏មហាអស្ចារ្យនៃឡៃឡាតុលកាទ័រ៌។ ស្ដីពីរាត្រីដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមនេះ អល់ឡោះបានបញ្ចុះមួយសូរ៉ោះពេញ ដោយលើកឡើងថា៖
បួសដើម្បីត័ក្វា
បួសដើម្បីត័ក្វា
“ឱបណ្ដាអ្នកដែលបានជឿ ! គេបានដាក់បង្គាប់លើពួកអ្នក បួស ដូចដែលគេបានដាក់បង្គាប់លើបុព្វបុរសរបស់ពួកអ្នកដែរ ដើម្បីពួកអ្នកត័ក្វា”
បួសជាកាតព្វកិច្ចដែលជនមុស្លិមត្រូវបំពេញ
បួសជាកាតព្វកិច្ចដែលជនមុស្លិមត្រូវបំពេញ
ឱអ្នកដែលមានជំនឿ“អ៊ីម៉ាន” គេបានដាក់កាតព្វកិច្ចបួសលើអ្នកទាំងឡាយ ដូចដែលគេបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើបុព្វបុរសរបស់អ្នកទាំងឡាយដែរ សង្ឃឹមថា អ្នកទាំងឡាយត័ក្វា“គោរពកោតខ្លាច”។ រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកំណត់។ ហេតុនេះ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយ អ្នកណាដែលមានជម្ងឺ ឬ ស្ថិតក្នងការធ្វើដំណើរ ត្រូវបំពេញតាមចំនួនថ្ងៃដែលខកខាន ឬមិនបានបួស។”
ដំណាក់កាលនៃការដាក់បទបញ្ជាបួស
ដំណាក់កាលនៃការដាក់បទបញ្ជាបួស
ដំណាក់កាលទីមួយ៖ ជាដំណាក់កាលនៃការជ្រើសរើស គឺមនុស្សគ្រប់អាយុ ហើយមានលទ្ធភាពបួស អាចជ្រើសរើសរវាងការងារពីរ គឺ៖ ១.បួស ជាការល្អប្រសើរ និង ២.ការមិនបួស ប៉ុន្តែត្រូវហ្វិទយ៉ះឬលោះខ្លួន ដោយផ្ដល់ចំណីជូនជនក្រីក្រ។
ហេតុអ្វី កាតព្វកិច្ចបួសតាមខែចន្ទគតិ មិនតាមខែសុរិយគតិ?
ហេតុអ្វី កាតព្វកិច្ចបួសតាមខែចន្ទគតិ មិនតាមខែសុរិយគតិ?
អល់ឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចបួសតាមចន្ទគតិ មានមូលហេតុមួយចំនួនគឺ ៖ ១. ការកំណត់ពេលទាំងអស់របស់ជនមុស្លិម គឺសុទ្ធតែតាមចន្ទគតិ ដូចជា៖ ការិយបរិច្ឆេទហ្សាកាតិ៍, ហជ្ជី, អ៊ិទ្ទះរបស់ស្ត្រី ជាដើម។ អល់ឡោះបានលើកឡើងថា
ច្បាប់ ឬ ហ៊ូកុមដែលទាក់ទងនឹងការបួស
ច្បាប់ ឬ ហ៊ូកុមដែលទាក់ទងនឹងការបួស
សូមជូនដោយសង្ខេបនូវក្បួនច្បាប់ទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងការបួស ដូចជា៖ ច្បាប់ឬហ៊ូកុម ជាដើម ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយល់និងចងចាំ សម្រាប់ការប្រតិបត្តិ ពិសេសក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននេះ។ សង្ឃឹមថា នឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ ក្រោមការប្រោសប្រទានពីអល់ឡោះ
បទបញ្ជារបស់សាសនាឥស្លាម ស្ដីពីការបួសរ៉ាម៉ាឌន
បទបញ្ជារបស់សាសនាឥស្លាម ស្ដីពីការបួសរ៉ាម៉ាឌន
១. ត្រូវបួសរ៉ាម៉ាឌន ដោយជំនឿ“អ៊ីម៉ាន” និងសោមនស្ស ដើម្បីអល់ឡោះ ដើម្បីលោកនឹងលើកលែងនូវបាបកម្មនិងទោសកំហុសទាំងឡាយ ដែលមានកន្លងមក ២. មិនត្រូវខកខានពីការបួសក្នុងរ៉ាម៉ាឌន ដោយគ្មានមូលហេតុ ពីព្រោះជាបាបកម្មធំ
ស្វាគមន៍រ៉ាម៉ាឌនអាល់មូព្ហារ៉ាក់
ស្វាគមន៍រ៉ាម៉ាឌនអាល់មូព្ហារ៉ាក់
ឱរ៉ាម៉ាឌនអឺយ យើងខ្ញុំជាសាសនិកឥស្លាមនៅទីនេះ ក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោក សូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកវិញរបស់អ្នកនាឆ្នាំនេះ ក៏ដូចជាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកដែរ ដែលបាននាំមកជាមួយនូវអាល់មូព្ហារ៉ាក់ ការរីកចម្រើន វឌ្ឍនភាព និង រុងរឿង។
ឧត្ដមភាពខែរ៉ាម៉ាឌន
ឧត្ដមភាពខែរ៉ាម៉ាឌន
អាល់ហាំទូលិលឡាហ៍ ! សូមកោតសរសើរអល់ឡោះដែលបានផ្ដល់ឧត្ដមភាព ជាច្រើនក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌន ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានកើននិងរឹងមាំជំនឿ“អ៊ីម៉ាន” ព្រមទាំងចង់បានទ្វេជារយពាន់ដងនៃអំពើល្អនិងកុសល ប្រាកដជានឹងទទួលបានដោយសោមនស្សនិងពេញចិត្ត ដែលនឹងមិនអាចជួបប្រទះទេនៅក្នុងបណ្ដាខែផ្សេងទៀត។
កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើក្នុងការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចរ៉ាម៉ាឌន
កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើក្នុងការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចរ៉ាម៉ាឌន
ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគុណូបាការៈដ៏ថ្លៃថ្លានេះរបស់អល់ឡោះ តើជាជនមុស្លិមត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ? ក្នុងការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចរ៉ាម៉ាឌននេះ? តើត្រូវត្រៀមនិងប្រមូលផ្ដុំម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈយ៉ាងសម្បូរបែបឬ? តើត្រូវឆ្លៀតឱកាស ដើម្បីសម្រាកនិងដេកពួនឬ?
អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: