សីលធម៌ល្អក្នុងឥស្លាម

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  عليه وسلم  " أَكْمَلُ

: اْلمُؤْمِنِيْنَ  إِيْمَا نًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَا ئِهِمْ " رواه الترمذي وقال

حديث حسن صحيح

មានន័យថាៈ លោក អាពូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ បាននាំនូវពាក្យសំដីរបស់ណាពី  ដែល បានប្រសាសន៍ថាៈ អ្នកមុមីនីន ដែលមានជំនឿ (ក្នុងសាសនាឥស្លាម) គ្រប់គ្រាន់ជាងគេនោះ គឺជាអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសីលធម៌ល្អ ហើយមនុស្សល្អជាងគេនៃពួកអ្នក គឺជាអ្នកដែលធ្វើល្អទៅកាន់ភិរិយារបស់ពួកគេ។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: