ទូអាក្រោយពីសូត្រតាស់យិតចុងក្រោយ

قال النبي صلى الله عليه وسلم

إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ , يَقُولُ : اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ،  وَمِنْ 

عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَاْلممَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدجالِ "  رواه مسلم.

ណាពីបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានបញ្ចប់ការសូត្រតាស់យិតហើយនោះ សូមមេត្តាសុំទូអាពី អល់ឡោះអោយជួយបញ្ចៀសខ្លួនពីបួនប្រការ, ដោយសូត្រថា៖

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ،  وَمِنْ 

عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَاْلممَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدجالِ

មានន័យថា៖ ឱអល់ឡោះជាម្ចាស់! ជាការពិតណាស់ខ្ញុំសុំអោយ បញ្ចៀសខ្លួនខ្ញុំពីទណ្ឌកម្មក្នុងនរកចាហាន់ណាំ និងអំពីទណ្ឌកម្មនៅក្នុងផ្នូរ និងអំពីការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញក្នុងឆាកជីវិត រស់នៅព្រមទាំងពេល(កំពុង និងបាន)ស្លាប់ និងអំពីការអូសទាញពង្វក់របស់ដាជ្ចាល។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: