សុំទូអាអោយបន្ថយការឈឺចាប់ក្នុងពេលស្លាប់

នៅពេលដែល ម៉ាលីកុលម៉ោត (ម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលមានតួនាទីយកអាយុជីវិត) បានមកសុំការអនុញ្ញាតពី ជីព្រីល (ម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលនាំសារផ្ទាល់ពីអល់ឡោះ) ដើម្បីយកអាយុជីវិតតបតាមបទបញ្ជារបស់ អល់ឡោះជាម្ចាស់ ពេលនោះ ជីព្រីលស្រក់ទឹកភ្នែក បន្ទាប់មកក៏សុំទូអា (បួងសួង) ពីអល់ឡោះ នូវការសុំទូអាដូចខាងក្រោម៖

يَا اللهُ هَوِّنْ عَلَيَّ سَكَرَاتِ اْلمَوْتِ

ឱអល់ឡោះជាម្ចាស់! សូមលោកបន្ថយដល់ខ្ញុំនូវការឈឺចុកចាប់ក្នុងពេលនៃសេចក្តីស្លាប់ផង!

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: