ទូអា និងហ្ស៊ីកៀរ៍

មេនៃពាក្យសុំលុបលាងទោស
មេនៃពាក្យសុំលុបលាងទោស
ណាពីបានប្រសាសន៍ថា ការសុំលុបលាងទោសកំហុស ដែលចម្បងជាងគេនោះ គឺត្រូវសូត្រថាៈ ឱអល់ឡោះ លោកជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំ គឺគ្មានម្ចាស់ណា ដែលត្រូវគោរពបូជា យ៉ាងពិតប្រាកដ លើកលែងតែលោក ដែលបានបង្កើតរូបខ្ញុំ ហើយខ្ញុំ គឺជាខ្ញុំបំរើ របស់លោក ហើយខ្ញុំនៅជាប់កិច្ចព្រមព្រៀង
ការបួងសួង ជូនដល់បុត្រធីតារបស់អ្នក
ការបួងសួង ជូនដល់បុត្រធីតារបស់អ្នក
ឱ! អល់ឡោះជាម្ចាស់ សូមលោកជួយបង្រៀន បុត្រធីតារបស់ខ្ញុំនូវអ្វីដែលពួកគេល្ងង់ខ្លៅ ហើយសូមលោក ជួយតឿនរំលឹកពួកគេ ចំពោះអ្វីដែលពួកគេភ្លេចភ្លាំង ហើយសូម បើកផ្លូវជូនពួកគេ នូវប្រសិទ្ឋពរជ័យពីមេឃ និងផែនដី។
ទូអាពេល ហ្សៀរ៉ះកូពួរ
ទូអាពេល ហ្សៀរ៉ះកូពួរ
សូមសេចក្តីសុខស្លាម៉ាត់ កើតមានដល់អ្នកគ្រប់គ្នា ដែលនៅក្នុងផ្នូរទាំងឡាយ សូមអល់ឡោះ អភ័យទោស នូវរាល់បាបកម្មរបស់ពួកខ្ញុំ និងអ្នករាល់គ្នា ត្បិតពួកអ្នក (លាចាកលោក) មុនពួកខ្ញុំ ហើយពួកខ្ញុំក៏នឹងទៅតាមក្រោយដូចគ្នាដែរ។
ទូអាពេលមានការឈឺចាប់
ទូអាពេលមានការឈឺចាប់
ខ្ញុំសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ និងពីសមត្ថភាពរបស់លោក អោយបញ្ចៀសខ្លួនខ្ញុំ ពីរឿងអកុសល ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះ ព្រមទាំងខ្ញុំភិតភ័យ។
ទូអា (បួងសួង) សុំបញ្ចៀសពី ការធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងអំពើហ្សីរិក
ទូអា (បួងសួង) សុំបញ្ចៀសពី ការធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងអំពើហ្សីរិក
ហ្សីរិក ជាអំពើបាបកម្មដែលមហាគ្រោះថ្នាក់ ជួនកាលយើងអាចជំពាក់ជំពិន នឹងអំពើហ្សីរីក តែយើងមិនដឹងខ្លួន ដោយសារតែគ្មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ រឺការលោភលន់ នឹងប្រការណាមួយ ដែលភ្លេចពីភាពវិនាសសាបសូន្យ ពីអំពើបុណ្យកុសល្យរបស់ខ្លួន។
សុំទូអាអោយបន្ថយការឈឺចាប់ក្នុងពេលស្លាប់
សុំទូអាអោយបន្ថយការឈឺចាប់ក្នុងពេលស្លាប់
នៅពេលដែល ម៉ាលីកុលម៉ោត (ម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលមានតួនាទីយកអាយុជីវិត) បានមកសុំការអនុញ្ញាតពី ជីព្រីល (ម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលនាំសារផ្ទាល់ពីអល់ឡោះ) ដើម្បីយកអាយុជីវិតតបតាមបទបញ្ជារបស់ អល់ឡោះជាម្ចាស់ ពេលនោះ ជីព្រីលស្រក់ទឹកភ្នែក បន្ទាប់មកក៏សុំទូអា (បួងសួង) ពីអល់ឡោះ។
ហ្ស៊ីកៀរ៍ និងទូអាពេលយកវូទូក (យកទឹកសំពះយុំាង)
ហ្ស៊ីកៀរ៍ និងទូអាពេលយកវូទូក (យកទឹកសំពះយុំាង)
ហ្ស៊ីកៀរ៍ និងទូអាពេលយកវូទូក (យកទឹកសំពះយុំាង)
ទូអាដែលមានអាទិភាព
ទូអាដែលមានអាទិភាព
ការសុំទូអាបីប្រការដែលមានអាទិភាព និងដែលអល់ឡោះគ្មានមន្ទិល។
ទូអាក្រោយពីសូត្រតាស់យិតចុងក្រោយ
ទូអាក្រោយពីសូត្រតាស់យិតចុងក្រោយ
ណាពីបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានបញ្ចប់ការសូត្រ តាស់យិតហើយនោះ សូមមេត្តាសុំទូអាពីអល់ឡោះអោយជួយបញ្ចៀសខ្លួនពី បួនប្រការ, ដោយពោលថា ឱអល់ឡោះជាម្ចាស់!
អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: